Videomapping

Premietaný vizuál vytvára ilúzie očných klamov, simuluje zrútenie budovy, pretvára jej architektúru, hrá sa s divákom a utvára v ňom jedinečný vizuálny zážitok. Ide o pomerne nový druh vizuálneho umenia, kde obrazové efekty v spojení s hudbou vyvolávajú v divákovi silný emotívny zážitok.

Interaktívne umenie

Priestorová inštalácia alebo interaktívna hra, ktorá je vyskladaná z rôznych objektov, predmetov, projekcií. Prečo interakcia? Práve interakcia podnecuje diváka k akcií, kde aktívne plní úlohy, za ktoré je odmenený. Zároveň baví nielen seba, ale aj nezainteresovaných okoloidúcich.

Workshopy

Realizujeme, spolupracujeme i participujeme na mnohých workshopoch v oblastiach tvorivej kreativity a kreatívneho priemyslu. Vzdelávanie nemusí byť nuda. Máme radi nové formy, interaktívnu zábavu, multižánrové presahy a samozrejme medzigeneračné prepájania.

Festivaly

V súčasnosti sa TRAKT aktívne podieľa na príprave zaujimavých kultúrnych podujatí. V decembri 2015 ste mali možnosť ochutnať atmosféru svetelného umenia na projekte Festival svetla a tieňa v historickom centre mesta Banská Bystrica. A čo v lete? Počas letných horúcich dní zažite s nami multižánrový Festival detí v Trenčíne (jún 2016).  

Dobrovoľníctvo

TRAKT ako organizácia od svojho začiatku stojí na pilieroch dobrovoľníckej činnosti. Členovia združenia sa často a radi zapájajú do aktivít združenia dobrovoľníkov, ktorí majú možnosť priamo sa podieľať na rôznych projektoch. Motiváciou dobrovoľníkov je okrem dobrého pocitu, možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a znalostí.

Portfólio

Ako občianske združenie TRAKT pôsobíme v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu už viac ako 6 rokov. Čo to znamená? Sme "čerstvý prváčik na základnej škole", ďalej študujeme šlabikár znalostí, rozširujeme know-how a už dnes máme za sebou viac ako sto projektov, subprojektov a spoluprác lokálneho i medzinárodneho charakteru.

Naši členovia

výtvarník, predseda občianskeho združenia
+
výtvarník, tajomník občianskeho združenia
+
výtvarník
+
fotograf, filmár
+
výtvarník, dizajnér
+
výtvarník
+
animátor
+
filmár, dokumentarista, scenárista, dramaturg
+
filmár, video-žurnalista
+
výtvarník
+
kultúrny manažér
+
výtvarník
+
grafik
+

Domov

O nás.

Občianske združenie TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film. Veríme v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru.

Kombinácia netradičných štýlov, foriem a konceptov nie je TRAKTu cudzia, ale podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi. Členovia TRAKTu sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj v zahraničných spoluprácach.

6
rokov sme tu
116
zrealizovaných projektov
investovaného času

Back to Top